Homepage Splošni Pogodbeni Pogoji

Splošni Pogodbeni Pogoji

1. Politika Zasebnosti

1.1. DANEX UMAG garantira da bo spoštovala Zasebnost vseh svojih klientov, da ne bo posredovala nobene informacije tretjim osebam, ali iste uporabljala za marketinške namene, brez predhodne avtorizacije.

1.2. DANEX UMAG samo zbira informacije potrebne za proces rezervacije. Vse informacije se štejejo za zaupne in so dostopne le tistim zaposlenim, ki iste rabijo za izpopolnjevanje svojih poslovnih dolžnosti.

1.3. Vsi zaposleni in poslovni partnerji firme DANEX UMAG so odgovorni za izvajanje načel Politike Zasebnosti.


2. Povpraševanja, Buking in Plačilo

2.1. Povpraševanja, Buking in Plačilo namestitev se lahko izvede v elektronski obliki (e-mailom ali faksom), in tudi osebno v centralnem uradu firme DANEX UMAG, ali v njenih partnerskih agencijah.

2.2. Pri Bukingu, klienti potrjujejo da so seznanjeni z Splošnimi Pogodbenimi Pogoji, in da iste sprejmejo v njihovi celoti.

2.3. Zato, vse kar je napisano v Splošnih Pogodbenih Pogojih postane pravno veljavno za oba, kliente in firmo DANEX UMAG.


3. Cena Namestitev

3.1. Cena Namestitev vsebuje osnovno storitev, kot je opisano v bukirani namestitveni enoti, in je iskazana v EURIH.

3.2. DANEX UMAG si pridržuje pravico spremembe obstoječih cen (v primeru če lastnik namestitve spremeni cene).

3.3. Za kliente ki so že vplačali akontacijo za svojo rezervacijo, DANEX UMAG garantira Ceno Namestitve navedeno v kalkulaciji, po kateri je bila vplačana akontacija.

3.4. Če se spremembe zgodijo pred vplačilom akontacije, DANEX UMAG se zavezuje takoj obvestiti kliente o tem.

3.5. Če v namestitveno enoto pride več klientov kot ih je navedeno v voucherju, lastnik namestitve lahko zavrne sprejem dodatnih gostov v namestitveno enoto, ali pa jih sprejme s ekstra doplačilom, direktno na licu mesta.


4. Turistična Taksa

4.1. V skladu s hrvaško zakonodajo, klienti so dolžni plačati Turistično Takso, ob plačilu svoje namestitve.

4.2. Turistična Taksa v Republiki Hrvaški varira od 0.50 EURO do 1.00 EURO po osebi in dnevu, medtem ko so otroci do 12 leta starosti oproščeni plačila iste.

4.3. Na dokončni znesek Turistične Takse vpliva destinacija v Republiki Hrvaški in termin potovanja, in iskazuje se posebno na podlagi Splošnih Pogodbenih Pogojev, pri dokončnem plačilu.


5. Kategorizacija in Opis Usluge

5.1. Namestitvene enote ki jih ponuja DANEX UMAG so opisane v skladu s Uradno Kategorizacijo Pooblaščene Inštiutucije, in bazirane na nadaljnjih raziskavah, pred vključitvijo v DANEX UMAG online ponudbo.

5.2. Standardi za namestitve, hrano, usluge, itn. se razlikujejo od kraja do kraja, dežele do dežele, in jih ni mogoče primerjati.

5.3. Informacije ki se dobijo na prodajnem mestu ne obvezujejo DANEX UMAG v nobenem primeru več od informacij dostopnih na Websiteu www.hrvaska-danexumag.si, tistih v DANEX UMAG katalogu, ali v drugem tiskanem materijalu.


6. Spremembe, Modifikacije in Odpovedi

6.1. DANEX UMAG si pridržuje pravico do Spremembe ali Modifikacije rezervacije, v primeru nastanka okoliščin povzročenih faktorjima zunaj njenega nadzora, ki jih ni mogoče predvideti, preprečiti ali popraviti.

6.2. Bukirana namestitev se lahko zamenja samo z namestitveno enoto iste ali višje kategorije, in to po ceni potrjeni pri bukingu, ob upoštevanju da morajo biti klienti obveščeni vnaprej.

6.3. V primerih ko nadomestna namestitev za vplačano namestitev ni mogoča, DANEX UMAG si pridržuje pravico do Odpovedi rezervacije, s predhodnim obvestilom klientov (najmanj 7 dni pred prihodom) in garantira takojšnje povračilo celotnega vplačanega zneska.

6.4. Če bi klijenti želeli Spremembo, Modifikacijo ali Odpoved Rezervacije, je treba to storiti v pisnem obliku (e-mailom ali faksom), vsaj 7 dni pred datumom prihoda.


7. Obveznosti Agencije in Klientov

7.1. DANEX UMAG ima obaveznost skrbeti o danimi uslugami, o interesih in pravicah lastnika namestitve in svojih klientov, ki se temeljijo na splušnosprejetih pravilih in običajih v turizmu.

7.2. DANEX UMAG bo ispolnila vse navedene obveznosti v celoti in kot je opisano zgoraj, razen v okoliščinah ko so dogodki pouzročeni z faktorji zunaj njenega nadzora.

7.3. Klienti morajo imeti veljavne potne dokumente, spoštovati hrvaške mejne predpise in regulacije valutnih tečajev, spoštovati hišna pravila v namestitvenimi enotami in imeti dobre odnose z lastnikom namestitve, ter imeti s seboj potrdilo o plačilu (Voucher prejet po e-mailu ali faksu) ob prihodu.

7.4. Klienti so prav tako obvezni preveriti če je za državo kjer je njihova destinacija locirana, ali za nekatere sosedne države skozi katere moraji potovati, potrebna viza.

7.5. Če klienti ne bodo spoštovali zgoraj navedene obveznosti, klienti bodo odgovorni za eventealno storjene škode in morajo pokriti stroške istih.

7.6. Z potrdilom rezervacije, klienti sprejemajo obvezo plačila vse eventuelno nastale škode lastniku namestitve, direktno na licu mesta.


8. Prtljaga, Vrednote i Ostala Dobra

8.1. DANEX UMAG ni odgovoren za poškodovano, uničeno ali izgubljeno Prtljago, kot tudi za eventuelno krajo Prtljage ali Vrednot v namestitveni enoti (najem varnega sefa se priporoča, če je mogoč).

8.2. Izgubljena Prtljaga ali ukradena Ostala Dobra morajo biti prijavljena lastniku namestitve in lokalni policijski postaji.


9. Pritožbe Klientov

9.1. Če niso zadovoljni z danimi uslugami, klienti imaju pravico zahtevati razumno kompenzacijo za katere je treba izpolniti pisno Pritožbo. Vsi klienti imaju pravico izpolniti Pritožbo če niso dobili plačane usluge.

9.2. Klienti so dolžni obvestiti lastnika namestitve o neustreznimi storitvami, in to takoj ob njihovem prihodu, ter o istem obvestiti centralni urad firme DANEX UMAG, z e-mailom [email protected], telefonom +385 52 742 699, ali faksom +385 52 742 910.

9.3. DANEX UMAG mora takoj poslati regionalnega predstavnika na lice mesta, medtem ko so klienti obvezni počakati ga/jo v svoji namestitveni enoti.

9.4. Poleg tega, so klienti dolžni sodelovati z predstavnikom firme DANEX UMAG in z lastnikom namestitve, v dobri veri, za rešitev tega problema.

9.5. Če klienti zavrnejo sprejem rešitve ki je v skladu z plačanimi storitvami, DANEX UMAG ni dolžan sprejeti nobene nadaljnje Pritožbe v zvezi s temi storitvami (če obstaja ustrezna alternativa v istemu namestitvenemu objektu, so je klienti dolžni sprejeti).

9.6. DANEX UMAG ne sprejema Pritožb baziranih na elementih ki niso del namestitve (tipa gradbenih del na cesti, stanje plaž in stavb v neposredni bližini, itn.).

9.7. Prav tako, DANEX UMAG ne more biti odgovoren za vreme, čistočo in temperaturo morja v obiskani destinaciji, kot tudi za vse druge podobne situacije in dogodke ki nisu v direktni zvezi z kvaliteto rezervirane namestitvene enote, in ki lahko rezultirajo nezadovoljstvom klientov.

9.8. Eventuelna kompenzacija izplačana s strani firme DANEX UMAG zaradi pritožb klientov ne more, v nobenem primeru, preseči stroška storitev na katere se klienti pritožujejo, i ne more vključevati že izkoriščene storitve, niti presegati kompletno vsoto njihovega bivanja.


10. Force Majeure

10.1. DANEX UMAG ponuja namestitvene usluge v skladu s Splošnimi Pogodbenimi Pogoji, in z obdobjem ter z podrobnosti potrjene rezervacije. DANEX UMAG ni odgovoren za Force Majeure (tipa vojne, katastrofe, epidemije, stavke ali podobno).


11. Pravosodna Nadležnost

11.1 V primeru da klienti ne bi bili zadovoljni z rešitvijo pritožbe, predmet se lahko pošlje na sodišče (nadleženo je Sodišče v Umagu).


Umag, 01.10.2002.